Privacyverklaring

Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?

We verkrijgen persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

  • Via onze webshop Revitaano.com (hierna: de “webshop”)
  • Via andere verkoopkanalen waar we onze producten verkopen
  • Via offline contact, bijvoorbeeld een email naar onze klantenservice

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze websites te verbeteren
  • Om onze marketing te verbeteren
  • Om bestellingen te bezorgen
  • Om vragen te beantwoorden

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

We zorgen er op de volgende manieren voor dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn:

  • Klantaccounts zijn beveiligd met een wachtwoord
  • Alleen strikt noodzakelijke persoonsgegevens zijn toegankelijk voor bevoegd personeel van Revitaano
  • Wanneer we persoonsgegevens met derden moeten delen, zorgen wij ervoor dat die partijen de gegevens ook beveiligen

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Onder de AVG heb u bepaalde rechten, zoals het recht op inzage (om te zien welke gegevens Revitaano over u heeft) en het recht om vergeten te worden (om uw gegevens te laten verwijderen).

Revitaano zal aan dergelijke verzoeken gevolg geven, behalve in situaties waarin dit niet mogelijk is vanwege een rechtsconflict of wettelijke verplichting (bijvoorbeeld toegangsrecht van een andere persoon of het bewaren van bepaalde gegevens voor de belastingadministratie).

U kunt uw verzoek indienen door contact op te nemen met onze klantenservice (info@revitaano.com).